Hiển thị:

Cá chép

50,000 VNĐ

Cá quả Miền Bắc

110,000 VNĐ

Tôm sú loại 2

420,000 VNĐ

Cá trắm trắng nguyên con

100,000 VNĐ

.